БЮЛЛЕТЕНЬ
Подари подарок
15° C

Hotel spa na Podlasiu

Подробнее

Wycieczki na Białoruś

Państwowy Park Narodowy "Biełowieżskaja Puszcza" - bez wizy

Od 12 czerwca turyści mogą zwiedzić Puszczę Białowieską po stronie Białoruskiej bez konieczności posiadania wizy. Dotyczy turystów ze strefy Schengen.
Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie parku narodowego „Biełowieżskaja Puszcza” bez wizy nie dłużej niż 3 dni. Ruch bezwizowy jest możliwy tylko na pieszo-rowerowym przejściu „Białowieża-Piererow". Podstawą do przekroczenia granicy jest posiadanie dokumentu pozwalającego obcokrajowcowi zwiedzać Park Narodowy.

Aby uzyskać taki dokument należy:

I. Turyści chcący przekroczyć granicę bez wiz muszą wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej białoruskiego Parku Narodowego Białowieska Puszcza www.npbp.brest.by.

II. Należy oczekiwać potwierdzenia przyjęcia wniosku: odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Pana/Pani adres mailowy.

III. Wydrukować otrzymany drogą mailową wniosek (dalej Przepustka).

W wyznaczonym w przepustce terminie zgłosić się w punkcie kontroli granicznej „Pierierow" mając ze sobą dokumenty, wymagane dla przekroczenia granicy (paszport, ubezpieczenie, przepustkę).

Wskazówki dla turystów zwiedzających w reżimie bezwizowym Park Narodowy „Puszcza Białowieska"

I. Turysta znajdujący się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" zobowiązany jest mieć przy sobie przepustkę określonego wzoru, paszport, kartę migracyjną (wypełnia się ją na granicy), ubezpieczenie obcokrajowca. Wymienione dokumenty należy przechowywać do momentu wyjazdu poza granicę Republiki Białoruś.

II. W przypadku zguby dokumentu dla wyjazdu za granicę RB podczas znajdowania się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" turysta musi zgłosić się do przedstawicieli administracji Parku Narodowego.

III. Turysta zobowiązany jest opuścić terytorium Republiki Białoruś nie później niż 3 doby po wjeździe. W przypadku nie opuszczenia Republiki Białoruś w określonym terminie z przyczyny, nie zależnej od obcokrajowca, należy zgłosić się do administracji Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczności, ze względu na które wyjazd został uniemożliwiony.

IV. Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko według określonych szlaków. (Schemat szlaków znajduje się na tablicy informacyjnej w punkcie kontroli granicznej "Pierierow" i jest wydawany po dokonaniu opłaty wycieczki w kasach Muzeum Przyrody).

V. Granice obszaru bezwizowego zaznaczone są znakiem:

VI. Park Narodowy "Puszcza Białowieska" jest ścisłym rezerwatem przyrody międzynarodowego znaczenia. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

 • schodzenia ze szlaku, wchodzenia do lasu i czynienia szkody przyrodzie;
 • organizowania miejsc dla odpoczynku poza określonymi i odpowiednio wyposażonymi placówkami, palenia ogniska, zostawiania po sobie śmieci, hałasowania;
 • fotografowania budowli inżynieryjnych granicy państwowej.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest karane według prawa Republiki Białoruś.

Dodatkowe informacje:

 1. 10:00 czasu białoruskiego odjeżdża autobus z granicy do muzeum i wolier dla zwierząt, wraca o 18:00. Latem różnica czasów wynosi 1 godzinę do przodu, zimą 2 godziny, tj. Jeżeli latem w Polsce jest 9:00 to na Białorusi jest 10:00 i analogicznie zimą;
 2. Każdy turysta zobowiązany jest wykupić minimum bilety do muzeum i wolier (nie ma obowiązku zwiedzania) – w przeliczeniu koszt ok. 12 PLN; Rozliczenia na miejscu w rublach białoruskich;
 3. Przy muzeum mieści się kantor wymiany walut – złotówki, dolary, euro (kurs 1 PLN = 3 850 – 4 100 Rubli, 1 USD = ok.15.300 rubli, 1 EURO = ok. 17.200 rubli)
 4. Ceny poszczególnych wstępów – w białoruskich rublach:
 • Muzeum Ludowych Tradycji – 100.000 rubli
 • Muzeum Przyrody – 25.000 rubli
 • Woliery ze zwierzętami – 20.000 rubli
 • zwiedzanie siedziby białoruskiego Dziadka Mroza – 85.000 rubli 
 1. Należy mieć ze sobą więcej pieniędzy na inne ewentualne wydatki (posiłki, zakupy, pamiątki)
Подробнее
content_loading_label
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close